Sadutus – Storycrafting

Sadutusmenetelmä sopii kaikille, ja sitä on helppo käyttää. Sadutuksessa kuunnellaan ja arvostetaan lasta, nuorta tai aikuista. Sadutus antaa läheisyyden ja turvallisuuden tunteen tässä ja nyt. Myös kriisin hetkellä tai vaikeassa elämäntilanteessa on hyvä saduttaa –  kuunnella sitä, mitä toinen haluaa kertoa. Sadutus kutsuu puhumaan, kohtaamaan nyt. (Karlsson 2014; 2001)

Mitä sadutus on?

 • Halua kertoa ajatuksistaan toiselle
 • Halua kuunnella toisen tapaa nähdä maailma
 • Toisen ajatusten arvostamista
 • Ihmettelyn, huumorin, jännityksen ja huolien jakamista
 • Pysähtymistä yhteiseen hetkeen, kohtaamista
 • Tutustumista toiseen uudella tavalla
 • Yhdessäolosta nauttimista
 • Vastavuoroista vuoropuhelua
 • Kertojan ajatusten, tarinan kirjaamista
 • Kertojan ajatusten, tarinan ääneen lukemista
 • Kertojan ajatusten, tarinan säilyttämistä
 • Uuden kertomakulttuurin synnyttämistä ja taltiointia
 • Uuden, toisen huomioivan toimintatavan synnyttämistä

Lue lisää sadutuksesta täältä: http://www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat/Sadutus/sadutus_paa.htm

IN ENGLISH

The Storycrafting method is suitable for everyone, and it is easy to use. The idea behind Storycrafting is to give an opportunity to a child, young person or an adult to talk about their thoughts. In Storycrafting, it is possible to give a sense of closeness and security here and now. Also when one has a difficult life situation, Storycrafting can help by offering a chance to be listened to. Storycrafting invites to talk, listen and encounter the  other in this present moment. (Karlsson 2014; 2001)

What is Storycrafting?

 • Desire to tell about one’s thoughts to another person
 • Desire to listen to another person’s way to see the world
 • Respecting the thoughts of others
 • Sharing wonders, humour, excitements and worries
 • Savouring the shared moment and encountering the other
 • Getting to know the other in a new way
 • Enjoying the time together
 • Engaging in reciprocal dialogue
 • Writing down the thoughts and the story of the narrator
 • Reading aloud the thoughts and the story of the narrator
 • Preserving the thoughts and the story of the narrator
 • Creating and preserving a new narrative culture
 • Creating a new way of action to encounter others

Read more about the Storycrafting method: http://www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat/lapset/In_English/Storycrafting_method/storycrafting.html