Change and transformation through Storycrafting

IMG_0167Getting clothes, food, good public transportation and access to places, a forest, tranquility, the opportunity to go to school and to study, friends, teachers, tutors, hobbies and excursions. These are the things that under 18-old asylum-seeking children, who have come to Finland alone, have told what they have experienced as positive during the reception process. (Ritari & Piitulainen, 2016) Things that have been difficult in turn were living without own family, experiences of unequal treatment, and not being listened to or taken seriously. In addition, the difficulty of getting to know Finnish people, moving to another housing unit, as well as waiting and confusion emerged as negative aspects of the reception process.

The public debate often concerns with the increased number of minors as asylum seekers, the benefits they receive in Finland and age assessments – one can therefore ask why there is not discussion about children’s experiences, opinions and well-being? Where is the debate on their possibilities to participate and have an influence on their own affairs? It would be important for all children and young people to have somebody to share their feelings, concerns, desires and dreams.

The theme of this year’s World Storytelling Day, which was celebrated in March, is “transformation”, which involves change as well. Change and transformation are intertwined in the method of Storycrafting: it is possible to get information of the ideas of people of all ages and at the same time to change own, perhaps deeply rooted, perceptions of others. In Storycrafting, the one who tells and the one who listens, are both involved and learn something new from each other.

Writer: Anna-Leena Lastikka, the project leader of the Storybridges Project

Muutos ja muuttuminen sadutuksen kautta

(julkaistu myös Lapsinäkökulma-blogissa 16.3.2017)

Vaatteiden saaminen, ruoka, hyvät kulkuyhteydet, metsä, rauhallisuus, mahdollisuus käydä koulua ja opiskella, kaverit, opettajat, ohjaajat, harrastukset ja retket. Nämä ovat asioita, joita alaikäiset, Suomeen yksin tulleet turvapaikanhakijalapset ovat tuoneet esille siitä, mitkä asiat he ovat kokeneet positiivisina asioina vastaanottovaiheessa. (Ritari & Piitulainen, 2016) Vaikeina kokemiaan asioita puolestaan ovat olleet ilman perhettä eläminen, kokemukset eriarvoisesta kohtelusta ja siitä, ettei heitä kuunnella tai oteta tosissaan. Lisäksi hankaluus tutustua suomalaisiin, siirtäminen toiseen asumisyksikköön sekä odotus ja epätietoisuus nousivat esille vastaanottovaiheen negatiivisina puolina.

Julkisessa keskustelussa puhutaan usein alaikäisten turvapaikanhakijalasten lisääntyneestä määrästä, heidän Suomessa saamista etuuksista ja ikäarviointitutkimuksista – voidaan siis perustellusti kysyä, miksi keskusteluissa ei puhuta enemmän heidän kokemuksistaan, mielipiteistään ja hyvinvoinnistaan? Missä on keskustelu lasten ja nuorten mahdollisuudesta osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissa? Olisi ensiarvoisen tärkeää, että kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi joku ihminen, kenelle kertoa tunteistaan, huolistaan, toiveistaan, unelmistaan.

Ensi viikolla vietetään kansainvälistä sadutuksen ja sadunkerronnan päivää; tämän vuoden teemana on “transformation” eli muutos tai muuttuminen. Muutos ja muuttuminen kietoutuvat sadutusmenetelmään: sen avulla on mahdollista saada tietoa kaikenikäisten ihmisten ajatuksista ja samalla muuttua ja muuttaa omia, ehkä syvälle juurtuneita käsityksiä toisista. Sadutuksessa molemmat osapuolet ovat osallisia ja oppivat toisesta jotain uutta. Itse lähden ensi viikolla Satusiltoja-hankkeen tiimoilta saduttamaan lapsia ja nuoria vastaanottokeskukseen, kirjastoon ja päiväkotiin – mahtavaa olla mukana! Luovaa sadutuksen ja sadunkerronnan päivää kaikille 20.3.2017!

Kirjoittaja: Anna-Leena Lastikka, Satusiltoja-hankkeen johtaja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s